Tidningen Solvikingen

Tidningen Solvikingen har under decennier varit klubbens medlemstidning. Efter ett årsmötesbeslut den 15 februari 2017 lades tidningen formellt ned, i och med att kravet på att den skall ges ut ströks ur stadgarna.

Äldre nummer finns i vårt digitala arkiv här till höger.

Tack till alla medlemmar som under åren bidragit till tidningens utgivning!

Solvikingarna
Skatås Motionscentral
416 55 GÖTEBORG
Telefon: 031-21 15 89
E-postadress till kansliet:
Plusgiro: 52 47 86-1
(för Sylvesterloppet: 46 55 814-4)