Kontakt Göteborg marathon

För frågor vad gäller anmälan, betalning och liknande kontakta Solvikingarnas kansli.

När det gäller frågor om och synpunkter på tävllingen så kontaka tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Gunnar Olsson Tävlingsledning Göteborg marathon

Anders Bogelius Tävlingsledning Göteborg marathon

Heleen Frings Tävlingsledning Göteborg marathon

Stefan Litzén Tävlingsledning Göteborg marathon

Anders Öhgren Tävlingsledning Göteborg marathon

Susanna Källström Tävlingsledning Göteborg marathon

Irene Carlensberg Tävlingsledning Göteborg marathon

Solvikingarna
Skatås Motionscentral
416 55 GÖTEBORG
Telefon: 031-21 15 89
E-postadress till kansliet:
Plusgiro: 52 47 86-1
(för Sylvesterloppet: 46 55 814-4)