Kontakt Vårtävlingarna

För frågor vad gäller anmälan, betalning och liknande kontakta Solvikingarnas kansli.

När det gäller frågor om och synpunkter på tävlingen så kontakta tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Aarne Pikerpöld Tävlingsledning Vårtävlingarna

Lars-Åke Johansson Tävlingsledning Vårtävlingarna

Solvikingarna
Skatås Motionscentral
416 55 GÖTEBORG
Telefon: 031-21 15 89
E-postadress till kansliet:
Plusgiro: 52 47 86-1
(för Sylvesterloppet: 46 55 814-4)