Funktionärsuppdrag under GM börjar bli klara

Länk: http://www.solvikingarna.se/So…
Funktionärsuppdrag under GM börjar bli klara

Nu börjar funktionärsuppdragen under Göteborg Marathon bli klara. På den sida där du anmälde dig står vilken grupp du kommer att jobba i och under vilka tider (länk ovan).

Mer detaljer kring uppdraget ger gruppledaren. 1) Event- samt 6) transport&logistikgruppen leds av mig (Anders Bogelius), 2) tävlingsgruppen av Stefan Litzén, 3) bangruppen (flaggvakter m.m) av Anders Öhgren, 4) vätskegruppen av Susanna Källström, samt 5) servicegruppen av Heleen Frings. Kontakta respektive ansvarig om du har frågor om uppdraget. Har du uppdrag i Friidrottens hus på lördag kan Bo Freyschuss också svara på frågor.

Om du inte hör annat så ska du som har uppdrag under lördagen börja med att bli avprickad i funktionärstältet, Det är placerat intill "måltornet" vid Slottsskogsvallen.

Det är fortfarande viss brist på funktionärer så hjälp gärna till att värva fler. Det är faktiskt rätt kul att vara med som funktionär på uppskattad löpartävling som vår mara. Våra duktiga och positiva funktionärer lyfts också alltid fram i utvärderingarna. Du som är med i helgen (eller i anslutning till den) är ju en av dem så ta åt dig.

Inga kommentarer

Svara på diskussionenGenom att skicka godtar du Regler och allmänna riktlinjer för Solvikingarnas gästbok