Kontakt Göteborg marathon

För frågor vad gäller anmälan, betalning och liknande kontakta Solvikingarnas kansli.

När det gäller frågor om och synpunkter på tävllingen så kontaka tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Anders Bogelius Tävlingsledning Göteborg marathon

Stefan Litzén Tävlingsledning Göteborg marathon

Anders Öhgren Tävlingsledning Göteborg marathon

Susanna Öhgren Tävlingsledning Göteborg marathon

Lars Swanson Tävlingsledning Göteborg marathon

Sussan Sandberg Tävlingsledning Göteborg marathon

Christina Terner Tävlingsledning Göteborg marathon