Göteborg Marathon blir VSM i Marathon 2017

Friidrottsförbundets veterankommitté har beslutat att Solvikingarna får arrangera SM i maraton för veteraner den 14 oktober 2017. Det innebär att du som som springer i tävlingsklass för veteraner (35 år och äldre) också kan tävla i SM.

I mitten av november beslutade Svenska Friidrottsförbundets veterankommitté att Solvikingarna får arrangera VSM i maraton år 2017. Tävlingen går lördagen den 14 oktober i samband med Göteborg Marathon.

För att få tävla i VSM gäller att du är 35 år eller äldre under 2017, dvs vara född 1982 eller tidigare.  Förbundet har också följande bestämmelser för utländska medborgare som tävlar:

För att kunna delta i svenska mästerskap måste utländsk medborgare tävla för svensk klubb, vara folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst 1 år tillbaka samt att han/hon ej samma kalenderår deltar i nationell mästerskapstävling i hemlandet. Därutöver krävs tillstånd efter ansökan till Sv. Friidrottsförbundet. Om man inte tidigare tävlat i friidrott i hemlandet skall ansökan undertecknas av tävlande och dennes förening. Personbevis skall bifogas. Om man tävlat i friidrott i hemlandet krävs dessutom skriftligt tävlingstillstånd från hemlandets nationsförbund. Tillståndet upphör att gälla om man inte längre uppfyller kraven i första stycket.

Här är en länk till anmälningssidan http://www.solvikingarna.se/Tavlingar/GoteborgMarathon/Anmalan.aspx

 


Kategori: GbgMarathon Inlagd 2017-05-12 15:20:00 av Anders Bogelius Uppdaterad 2017-05-12