Kontakt Vårtävlingarna

För frågor vad gäller anmälan, betalning och liknande kontakta Solvikingarnas kansli.

När det gäller frågor om och synpunkter på tävlingen så kontakta tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Ulf Johansson Tävlingsledning Vårtävlingarna

Stefan Litzén Tävlingsledning Vårtävlingarna