Kontakt Vårtävlingarna

För frågor vad gäller anmälan, betalning och liknande kontakta Solvikingarnas kansli.

När det gäller frågor om och synpunkter på tävlingen så kontakta tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Lars-Åke Johansson Tävlingsledning Vårtävlingarna

Stefan van den Berg Tävlingsledning Vårtävlingarna

Tommy Bäckström Tävlingsledning Vårtävlingarna