Kontakt Vårtävlingarna

För frågor vad gäller anmälan, betalning och liknande kontakta Solvikingarnas kansli.

När det gäller frågor om och synpunkter på tävlingen så kontakta tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Elin Bergström Tävlingsledning Vårtävlingarna

Jonas Boman Tävlingsledning Vårtävlingarna