Funktionärsskap

Solvikingarna är en ideell förening där vår verksamhet helt vilar på ditt och andra medlemmars engagemang.

Utöver att vara löpare och tävlande är klubbmedlemmarnas viktigaste roll funktionärens. Utan funktionärer, inga tävlingar och aktiviteter. Förutom att tävlingar och aktiviteter är roligt så ger större tävlingar klubben viktiga intäkter, nödvändiga för att driva klubbens verksamhet.

Klubben behöver funktionärer till både egna tävlingar och till externa tävlingar där vi bidrar med funktionärsinsatser tillsammans med andra klubbar. Därutöver behövs funktionärers tid och kraft till föreningens förtroendeuppdrag och arbetsgrupper.

Solvikingarna har fantastiskt engagerade medlemmar som ställer upp som funktionärer i vått och torrt. Till och de som inte är träningsaktiva ställer ändå upp som funktionärer tillsammans  med medlemmars vänliga vänner och bekanta om ställer upp i olika sammanhang!

Men fler funktionärer behövs. Att vara funktionär är mer än ett sätt att bidra till klubbens verksamhet. Det ger också nyttiga erfarenheter och är ofta riktigt roligt!

Ansvarig för funktionärernas uppgifter är tävlingsledningen för respektive tävling. Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär – vid en enstaka tävling eller på mer långsiktig basis – tveka inte att kontakta tävlingsledaren för loppet, kansliet, någon i KM-gruppen, styrelsen eller valberedningen.

Krav och Förväntningar på dig som medlem

Som medlem i Solvikingarna måstedu ställa upp för klubben med insatser som minst motsvarar 150 funktionärspoäng.

För tydlighet och förenklad administration är det de funktionärspoäng som delas ut i Grand Prix-tävlingen som ligger till grund för uppföljningen av dina insatser. Exempelvis ger funktionärsskap på någon av våra egna tävlingar (ej KM) 50–75 poäng. 

Reglerna innebär att även andra aktiviteter för klubben än funktionärsskap på tävlingar räknas in, exempelvis att vara aktiv medlem i en arbetsgrupp

Funktionärspoäng

Vikingahövding (ordf.)  300 poäng
Kassör, sekreterare, vice ordförande 250 poäng
Styrelseledamot 200 poäng
Styrelsesuppleant 150 poäng
Medlem av valberedningen 50 poäng
Revisor  100 poäng
Med i kommittén ”Årets Solviking” 50 poäng
Med i arbetsgrupp  50 poäng
Med i Grand Prix-kommittén 50 poäng
Hemsidesnickare 200 poäng
Driftsansvarig datorer 200 poäng
Hjälpadministratör hemsida 50 poäng
Med i träningsgruppen 200 poäng
Tävlingsledning Vårtävlingarna 150 poäng
Tävlingsledning Göteborg maraton 150 poäng
Tävlingsledning Sylvesterloppet  150 poäng
Styrgrupp Midnattsloppet   150 poäng
Med i KM-gruppen 50 poäng
Funktionär Vårtävlingarna 50 poäng
Funktionär Göteborg Maraton 75 poäng
Funktionär Stafettvarvet   50 poäng
Funktionär Sylvesterloppet, mer än 1 dag 100 poäng
Funktionär Sylvesterloppet 75 poäng
Funktionär Midnattsloppet Göteborg 75 poäng
Funktionär Midnattsloppet Göteborg, mer än 1 dag 100 poäng
Funktionär Folksam Grand Prix Slottskogsvallen 75 poäng
Funktionär Höjdhoppsfestival 75 poäng
Funktionär (in)officiellt klubbmästerskap 25 poäng
Funktionär under gemensamma GFIF-arrangemang 50 poäng
Bandelschefer   100 poäng
Tränare Göteborgsvarvsträning 50 poäng
Arrangör av medlemsmöte 50 poäng
Kaféarbete på medlemsmöte 50 poäng
Övriga uppdrag 2–4 timmar 50 poäng
Övriga uppdrag 8–10 timmar 100 poäng
Övriga uppdrag > 10 timmar 150 poäng

Förväntning per medlemskategori

  • Hedersmedlem: Frivilligt att ställa upp som funktionär för klubben.
  • Seniormedlem: Förväntas ställa upp för klubben motsvarande minst 150 funktionärspoäng.
  • Familjemedlem: Familjemedlemmar som fyllt 18 år och aktivt tränar eller tävlar med klubben förväntas ställa upp för klubben motsvarande minst 150 funktionärspoäng.
  • Ungdomsmedlem: Ungdomsmedlem som fyllt 18 år förväntas ställa upp för klubben motsvarande minst 150 funktionärspoäng.
  • Stödmedlem: Frivilligt att ställa upp som funktionär för klubben.

Medlemmar på annan ort

Personer som bor långt från Skatås (ca 70 km fågelvägen) och väljer att vara medlemmar för att exempelvis kunna tävla för Solvikingarna behöver inte genomföra funktionärsskap om de inte aktivt tränar med eller på annat sätt deltar i klubbens verksamhet. De kan i så fall inte nyttja förmånerna från klubben.

Massor av medlemsförmåner

Under verksamhetsåret sponsrar klubben sina medlemmar på olika sätt, exempelvis genom:

  • Kontant ersättning för alla funktionärspoäng mer än 150 (upp till max 900 kronor).
  • Subventionerade  klubbresor.
  • Subventionerade träningsläger.
  • Fri start och rabatter vissa tävlingar.
  • Stipulationsersättning för  snabba löpare.

För att ta del av klubbens förmånerska medlem ha genomfört funktionärsuppdrag motsvarande minst 150 poäng under verksamhetsåret före den sponsrade aktiviteteten. Undantag gäller nya medlemmar antagna under pågående verksamhetsår eller året före.

Medlemmar som inte uppfyller villkoren faktureras för förmånerna i efterhand.

Stefan Litzén samlar varvräknarna inför DM 10 000 m på Slottsskogsvallen.

 

Solvikingarna
Skatås Motionscentral
416 55 GÖTEBORG
Telefon: 031-21 15 89
E-postadress till kansliet:
Plusgiro: 52 47 86-1
(för Sylvesterloppet: 46 55 814-4)