Funktionärsskap

Solvikingarna är en ideell förening där vår verksamhet helt vilar på ditt och andra medlemmars engagemang.

Utöver att vara löpare och tävlande är klubbmedlemmarnas viktigaste roll funktionärens. Utan funktionärer, inga tävlingar och aktiviteter. Förutom att tävlingar och aktiviteter är roligt så ger större tävlingar klubben viktiga intäkter, nödvändiga för att driva klubbens verksamhet.

Klubben behöver tid och kraft till föreningens förtroendeuppdrag och arbetsgrupper.

Solvikingarna har fantastiskt engagerade medlemmar som ställer upp som funktionärer i vått och torrt. Till och de som inte är träningsaktiva ställer ändå upp som funktionärer tillsammans  med medlemmars vänliga vänner och bekanta om ställer upp i olika sammanhang!

Men fler funktionärer behövs. Att vara funktionär är mer än ett sätt att bidra till klubbens verksamhet. Det ger också nyttiga erfarenheter och är ofta riktigt roligt!

Ansvarig för funktionärernas uppgifter är tävlingsledningen för respektive tävling. Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär – vid en enstaka tävling eller på mer långsiktig basis – tveka inte att kontakta tävlingsledaren för loppet, kansliet, någon i KM-gruppen, styrelsen eller valberedningen.

Krav och Förväntningar på dig som medlem

Som medlem i Solvikingarna måste du ställa upp för klubben med insatser som minst motsvarar 150 funktionärspoäng.

För tydlighet och förenklad administration är det de funktionärspoäng som delas ut i Grand Prix-tävlingen som ligger till grund för uppföljningen av dina insatser. Exempelvis ger funktionärsskap på någon av våra egna tävlingar (ej KM) 50–75 poäng. 

Reglerna innebär att även andra aktiviteter för klubben än funktionärsskap på tävlingar räknas in, exempelvis att vara aktiv medlem i en arbetsgrupp

Funktionärspoäng

På sidan för GP (Grand Prix) finns en lista på hur funktionärspoängen fördelas. Klicka här för att komma dit.

Förväntning per medlemskategori

  • Hedersmedlem: Frivilligt att ställa upp som funktionär för klubben.
  • Seniormedlem: Förväntas ställa upp för klubben motsvarande minst 150 funktionärspoäng.

Medlemmar på annan ort

Personer som bor långt från Skatås (cirka 70 km fågelvägen) och väljer att vara medlemmar för att exempelvis kunna tävla för Solvikingarna behöver inte genomföra funktionärsskap om de inte aktivt tränar med eller på annat sätt deltar i klubbens verksamhet. De kan i så fall inte nyttja förmånerna från klubben.

Massor av medlemsförmåner

Under verksamhetsåret sponsrar klubben sina medlemmar på olika sätt, exempelvis genom:

  • Subventionerade  klubbresor.
  • Subventionerade träningsläger.
  • Fri start och rabatter på utvalda tävlingar.
  • Stipulationsersättning för  snabba löpare.

För att ta del av klubbens förmåner ska medlem ha genomfört funktionärsuppdrag motsvarande minst 150 poäng under verksamhetsåret före den sponsrade aktiviteteten. Undantag gäller nya medlemmar antagna under pågående verksamhetsår eller året före.

Stefan Litzén samlar varvräknarna inför DM 10 000 m på Slottsskogsvallen.