Tidningen Solvikingen

Tidningen Solvikingen har under decennier varit klubbens medlemstidning. Efter ett årsmötesbeslut den 15 februari 2017 lades tidningen formellt ned, i och med att kravet på att den skall ges ut ströks ur stadgarna.

Äldre nummer finns i vårt digitala arkiv här till höger.

Tack till alla medlemmar som under åren bidragit till tidningens utgivning!