Integritetspolicy för Solvikingarna


PERSONUPPGIFTSHANTERING OCH COOKIES

Solvikingarna förbehåller sig rätten att i framtiden uppdatera dessa bestämmelser. Aktuell version kan alltid hittas på http://www.solvikingarna.se.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Solvikingarna samlar in och behandlar information om dig. Solvikingarna förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

SYFTE MED INSAMLING OCH BEHANDLING AV INFORMATION

Informationen lagras och behandlas för att:

  • möjliggöra sedvanlig kund- och medlemsadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
  • tillförsäkra att vi har tillgång till tillförlitlig dokumentation om varje person i händelse av olycksfall.
  • kunna utforma och förse dig med relevant innehåll, annonser och annan marknadsföring etc.

BEHANDLING OCH ANVÄNDANDE AV INFORMATION

Insamlade kontaktuppgifter kan användas för att brevledes eller per e-post skicka information och marknadsföringsmaterial till dig. Sådan kontakt med dig kan även ske genom telefonsamtal eller sms.

Vi vill att du ska känna dig säker när du handlar hos oss, därför har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från att hamna i fel händer. Till exempel används envägskryptering vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer i syfte att förhindra obehörig åtkomst. Vi kommer inte eller dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller andra tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Användning av cookies på webbplatsen

Cookies används på flera sätt på webbplatsen i syfte att förhöja användarupplevelsen för besökare och redaktörer

  • Behålla dig som inloggad, även efter att du stängt ner webbläsarfönstret. Vill du inte fortsatt vara inloggad rekommenderar vi att du loggar ut efter varje besök.
  • webbplatsstatistik
  • Komma ihåg filterval 

ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part,
också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts-cookies placerade på Solvikingarnas hemsida eller på hemsidor för Solvikingarnas tävlingar. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla, beträffande skydd av dina personuppgifter.

TYP AV INFORMATION SOM KAN KOMMA ATT SPARAS OCH BEHANDLAS

I syfte att kunna uppnå ovan beskrivet syfte kan Solvikingarna komma att samla in och behandla flera olika typer av information om dig. De olika typerna beskrivs kortfattat här:

Information för kundadministration
Namn, kontaktinformation och annan personrelaterad information som postadress, e-post, kön, födelsedatum, klubbtillhörighet och telefonnummer. Vid köp kan även betalningsinformation som kreditkortsnummer komma att sparas.

Resultat från tävlingar
Resultat från tävlingar du deltagit i sparas också av Solvikingarna.

Val, preferenser och användande:
Solvikingarna kan spara information om dina preferenser och hur du använder hemsidor
och appar från Solvikingarna eller knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc, din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Information från marknadsundersökningar och utskick:
Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrev och andra utskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för, komma att sparas.

Hur och var informationen samlas in:
De ovan beskrivna typerna av information samlas in på följande sätt:
Uppgifter du själv anger vid kontakt med Solvikingarna, du kan förse Solvikingarna med uppgifter vid skapande av konto i samband vid anmälan till våra tävlingar och resor, köp av startplats vid efteranmälan, telefonkontakt, vid kontakt via webbformulär eller e-post etc.


Startlistor och resultat från de tävlingar du är anmäld till publiceras på Solvikingarnas hemsidor.
Foton på dig kan komma att publiceras på Solvikingarnas hemsida eller hemsidor för Solvikingarnas tävlingar eller i sociala medier samt i marknadsföringssyfte.

Som medlem i Solvikingarna samlas även dina resultat i ett resultatarkiv (digitalt och på utskrift i vissa fall) från andra idrottsevenemang in i syfte att användas som underlag till klubbstatistik, klubbmästerskap och Grand Prix-tävling.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION

Solvikingarna (852000-2174) är personuppgiftsansvariga i enlighet med den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Kontaktuppgifter:

Solvikingarna
Besöksadress:
Terränglöparen 13, 416 55 GÖTEBORG

Postadress:
Skatås Motionscentral, 416 55 GÖTEBORG
E-post: kansli@solvikingarna.se

INFORMATION OCH RENSNING AV INSAMLAD INFORMATION

Information om dig kan helt eller delvis nås genom att logga in på ditt egna konto på Solvikingarnas hemsida; http://www.solvikingarna.se

På ditt eget konto kan du också uppdatera dina uppgifter, samt ändra dina inställningar för att ta emot information.

Du har rätt att, på din begäran, få ut registerutdrag över vilken information som har insamlats om dig, samt begära rensning av sådan information.

Begäran enligt ovan ska ske via mail till webmaster@solvikingarna.se.