Klart du ska Bli medlem!

Vill du börja springa tillsammans med andra i Göteborgs största löparklubb? Välkommen att prova-på-springa 4 ggr och ansök sedan formellt om medlemskap i Solvikingarna!

 1. Fyll i en medlemsansökan digitalt här.
  Du kan även ansöka om medlemskap via en blankett som finns i klubbstugan. Fysisk blankett lämnas sedan in på kansliet eller läggs i brevlådan utanför kansliets dörr i klubbstugan.  
 2. Efter att din ansökan beviljats får du ett välkomstbrev till din e-mail med information om hur du slutför din ansökan och hur inbetalning av medlemsavgift sker.Nuvarande medlemsavgifter hittar du längre ner på denna sidan. Inbetalning ska göras senast en månad efter antagandet.
 3. Registrera dig som löpare på vår webbplats. Om du deltagit i någon av våra tävlingar de senaste åren finns du redan i vår databas. Är du osäker kan du kontrollera i vårt resultatarkiv

Som medlem i Solvikingarna har du en rad förmåner

 • Du får delta i våra träningar. Vi har upp till 10 tränarledda pass i veckan. (Om du inte deltagit förut får du pröva upp till fyra gånger innan du blir medlem)
 • Du har tillgång till klubbstugans omklädningsrum.
 • Du kan följa med på våra gemensamma läger och tävlingsresor.
 • Du kan tävla för klubben Solvikingarna. (Många tävlingar kräver medlemskap i en klubb.) Tävlar du i klubbens namn förväntas du springa i klubbens officiella tävlingsdräkt.
 • Tävla i utländska tävlingar där det krävs medlemskap i IAAF (ansökningsblankett behövs)
 • Du får delta i våra klubbmästerskap.
 • Du kan få stipulationsbidrag, inom ramen för klubbens system med stipulationstider i syfte att sponsra klubbens bästa löpare.
 • Du kan via webbplatsen delta i klubbens interna debatt.
 • Vi har ett samarbete med ElitRehab och SportsLab, läs mer om det här.

Medlem = funktionär

Som medlem i Solvikingarna har du, utöver att betala medlemsavgiften, följande skyldigheter:

 • Du måste ställa upp som funktionär eller på annat sätt engagera dig i klubbens verksamhet. Läs mer om funktionärsskap för detaljer.

  Notera att tävlingen Sylvesterloppet på nyårsafton är klubbens största egna arrangemang. Därför får inga klubbmedlemmar springa - istället behöver vi all funktionärshjälp vi kan få.

Medlemsavgifter  

 • Medlemsavgift: 300 kr  gäller för alla medlemmar.
 • Träningsavgift: Vuxen 500 kr (totalt 800:- med medlemsavgift). Studerande, personer under 25 år samt 65+.betalar halva träningsagiften, dvs. 250 kr (totalt 550:- med medlemsavgift).
 • Ingen familjerabatt tillämpas.
 • Träningsavgiften kan användas för friskvårdsbidrag. Kvitto får man på begäran från kansliet.
 • Hedersmedlemskapet kvarstår (fri medlemsavgift och träningsavgift)
 • Alla fyllda 16 år är välkomna att bli medlem, yngre i målsmans sällskap.

Avgiften betalas in till Plusgiro: 52 47 86-1 eller Swish: 123 459 52 29. Skriv i meddelandet att betalningen avser avgift för det gällande året samt ditt namn och födelseår, (viktigt om det finns fler med medlemmar med samma namn så vi registrerar inbetalningen på rätt medlem)

Nya medlemmar som antas efter 1 oktober betalar medlemsavgift för efterföljande år, vilket även inkluderar återstoden av innevarande år. Medlemsavgiften gäller förutom i detta undantag för medlemsskap under det kalenderår avgiften betalas in.