Klart du ska Bli medlem!

Vill du börja springa tillsammans med andra i Göteborgs största löparklubb? Välkommen att prova-på-springa och ansök sedan formellt om medlemskap i Solvikingarna!

 1. Fyll i en medlemsansökan via den här ansökningsblanketten. (Fnns även på vårt kansli.)
 2. Lämna in din ansökan genom ett personligt besök i vår klubbstuga. Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte (hålls en gång per månad). 
 3. Efter att din ansökan beviljats får du besked och ett inbetalningskort på medlemsavgiften. Inbetalning ska göras senast en månad efter antagandet till plusgirokonto 52 47 86-1 eller Swish 123 459 52 29.
 4. Registrera dig som löpare på vår webbplats. Om du deltagit i någon av våra tävlingar de senaste åren finns du redan i vår databas. Är du osäker kan du kontrollera i vårt resultatarkiv.

Som medlem i Solvikingarna har du en rad förmåner

 • Du får delta i våra träningar. Vi har upp till 12 tränarledda pass i veckan. (Om du inte deltagit förut får du pröva upp till fyra gånger innan du blir medlem)
 • Du får använda klubbstugans omklädningsrum när du tränar själv (på kansliet kan du mot en avgift kvittera ut en tagg till stugan).
 • Du kan följa med på våra gemensamma läger och tävlingsresor.
 • Du kan tävla för klubben Solvikingarna. (Många tävlingar kräver medlemskap i en klubb.) Tävlar du i klubbens namn förväntas du springa i klubbens officiella tävlingsdräkt.
 • Tävla i utländska tävlingar där det krävs medlemskap i IAAF (ansökningsblankett behövs)
 • Du får delta i våra klubbmästerskap.
 • Du kan få stipulationsbidrag, inom ramen för klubbens system med stipulationstider i syfte att sponsra klubbens bästa löpare.
 • Du kan via webbplatsen delta i klubbens interna debatt.

Medlem = funktionär

Som medlem i Solvikingarna har du, utöver att betala medlemsavgiften, följande skyldigheter:

 • Du måste ställa upp som funktionär eller på annat sätt engagera dig i klubbens verksamhet. Läs mer om funktionärsskap för detaljer.

  Notera att tävlingen Sylvesterloppet på nyårsafton är klubbens största egna arrangemang. Därmed får inga klubbmedlemmar springa utan vi behöver all funktionärshjälp vi kan få.

Medlemsavgifter  

 • Vuxen: 600 kr
 • Studerande 350 kr
 • Familj: 900 kr (familjemedlemmar boende på samma adress)
 • Stödmedlem: 250 kr (får inte utnyttja stugan, delta i träning eller tävla för klubben)
 • Alla fyllda 16 år är välkomna att bli medlem, yngre i målsmans sällskap.

Avgiften betalas in till Plusgiro: 52 47 86-1 eller Swish: 123 459 52 29. Skriv i meddelandet att betalningen avser avgift för 2021 samt ditt namn. Vid betalning av familjeavgift ange även de personer som ingår i familjen.

Nya medlemmar som antas efter 1 oktober betalar medlemsavgift för efterföljande år, vilket även inkluderar återstoden av innevarande år. Medlemsavgiften gäller förutom i detta undantag för medlemsskap under det kalenderår avgiften betalas in.