Stipulationstider

Klubben har länge haft stipulationstider för att kunna erbjuda klubbens bästa löpare sponsring. Sponsringen har två nivåer: A-gräns och B-gräns. Sponsringsbeloppet beslutas från år till år utifrån klubbens ekonomiska förutsättningar.

Stipulationstiderna utgår från maratondistansen och en person på 50 år. Utgångsvärdet för A-gränsen är 3:00:00 för herrar och 3:30:00 för damer; B-gränsens utgångsvärde är 3:05:00 respektive 3:35:00. Tider för övriga åldersgrupper och distanser beräknas via Wava-tabeller (1994 års modell, samma som används i klubbens Grand Prix).

Stipulationstider finns för distanserna:

  • 5 000 meter på bana
  • 10 000 meter på bana
  • Halvmaraton
  • Maraton

Ersättningen betalas ut för ETT uppmätt resultat per medlem och år.

A-gräns 750 kronor
B-gräns 375 kronor

Ansökan om stipulationsersättning ska vara inlämnad till kansliet senast sista november det år ersättningen avser. Utbetalning sker senast januari efterföljande år. Till ansökan ska bifogas kvitto(n) på träningsrelaterade utgifter, t ex startavgfiter, skor, träningskläder och motionskort. Kvitton ska vara daterade under det år som ersättningen avser.

För att få ersättning ska du...

  1. vara medlem när du klarar stipulationstiden
  2. springa för klubben Solvikingarna och om möjligt i tävlingsdräkt
  3. ha utfört minst två funktionärsuppdrag under året; Vårtävlingarna (2 st), Göteborg Marathon och Sylvesterloppet. Tillsammans ska detta bli minst 150 funktionärspoäng.
  4. vara medlem när pengarna betalas ut (året efter klarad stipulation)

Krav på tävlingarna för att de ska vara godkända

  1. Tävlingen ska genomföras enligt Svenska Friidrottsförbundets regler.
  2. Banan ska ha rätt längd och vara kontrollmätt av förbundsbanmätare.

 

Ansökan

För att få ut pengarna fyller man i ansökan som också finns att hämta i klubbstugan. Kvitto och ansökan lämnas in på kansliet. Pengarna betalas ut till angivet bankkonto.

 

Belopp

Löparår Ansökan Utbetalas  Belopp för A-gräns Belopp för B-gräns
2017 30/11 2017 januari 2018 1500 kronor 750 kronor
2018 30/11 2018 januari 2019 1500 kronor

750 kronor

2019 30/11 2019 januari 2020 1500 kronor 750 kronor
2020 30/11 2020 januari 2021 750 kronor 375 kronor
2021 Covid Covid Covid Covid
2022 30/11 2022 januari 2023 750 kronor 375 kronor

 

Stipulationstider

B-gränsnivån inom parantes.

Klass 5.000 m 10.000 m Halv maraton Maraton
M senior 16.49 (17.17) 34.57 (35.55) 1.17.17 (1.19.26) 2.44.20 (2.48.54)
M35 16.52 (17.20) 34.57 (35.55) 1.17.17 (1.19.26) 2.44.20 (2.48.54)
M40 17.28 (17.57) 36.07 (37.07) 1.19.16 (1.21.28) 2.47.06 (2.51.44)
M45 18.07 (18.37) 37.27 (38.29) 1.22.11 (1.24.28) 2.53.15 (2.58.03)
M50 18.49 (19.21) 38.55 (40.00) 1.25.24 (1.27.47) 3.00.00 (3.05.00)
M55 19.37 (20.10) 40.34 (41.41) 1.29.00 (1.31.28) 3.07.32 (3.12.45)
M60 20.31 (21.05) 42.26 (43.37) 1.33.04 (1.35.40) 3.16.07 (3.21.33)
M65 21.34 (22.10) 44.37 (45.51) 1.37.49 (1.40.32) 3.26.04 (3.31.48)
M70 22.49 (23.27) 47.13 (48.31) 1.43.29 (1.46.21) 3.37.56 (3.43.59)
M75 24.22 (25.02) 50.24 (51.48) 1.50.25 (1.53.29) 3.52.27 (3.58.54)
M80 26.19 (27.03) 54.27 (55.58) 1.59.13 (2.02.32) 4.10.52 (4.17.50)
K senior 19.05 (19.32) 39.39 (40.36) 1.27.12 (1.29.17) 3.07.57 (3.12.25)
K35 19.15 (19.42) 39.45 (40.42) 1.27.12 (1.29.17) 3.07.57 (3.12.25)
K40 20.02 (20.30) 41.22 (42.21) 1.30.18 (1.32.27) 3.12.58 (3.17.28)
K45 20.53 (21.23) 43.08 (44.10) 1.34.09 (1.36.23) 3.21.00 (3.25.47)
K50 21.51 (22.22) 45.06 (46.10) 1.38.24 (1.40.45) 3.30.00 (3.35.00)
K55 22.55 (23.28) 47.19 (48.26) 1.43.12 (1.45.40) 3.40.08 (3.45.22)
K60 24.10 (24.44) 49.51 (51.02) 1.48.43 (1.51.18) 3.51.45 (3.57.16)
K65 25.37 (26.13) 52.50 (54.05) 1.55.10 (1.57.55) 4.05.22 (4.11.12)
K70 27.22 (28.01) 56.25 (57.46) 2.02.57 (2.05.45) 4.21.44 (4.27.58)
K75 29.32 (30.14) 1.00.53 (1.02.20) 2.12.36 (2.15.45) 4.42.00 (4.48.43)
K80 32.21 (33.07) 1.06.39 (1.08.14) 2.25.02 (2.28.29) 5.08.04 (5.15.24)