Medlemmar

Hösten 2023 hade Solvikingarna cirka 200 medlemmar.

Vi Solvikingar springer olika fort. Några är riktigt snabba. 

Ur ett  historiskt perspektiv är det svårt att hålla inne med stoltheten över Erik Östbyes framgångar på 1950- och 1960-talen (även om han på den tiden tillhörde ÖIS), med totalt fyra SM-segrar och bästa officiella maratonresultat 2:20:54 och i Helsingborg 1961 det inofficiella resultatet 2:18:32.

Men vi har också många medlemmar som löper i ett lugnare tempo, både på dam- och herrsidan. Solvikingarna är en klubb med bredd som välkomnar löpare på alla ambitionsnivåer.

En Solviking känns igen på den orange-gröna tröjan (och på det löpglada steget förstås!). Vill du kunna skilja en Solviking från en annan botaniserar du lämpligen i bildregistret över medlemmar.

Är du medlem i Solvikingarna hittar du kontaktuppgifter för samtliga klubbkamrater här.

Hedersmedlemmar

Styrelsen har enligt föreningens stadgar rätt att besluta om utnämning av en medlem till hedersmedlem. Till grund för utnämningen ska vara att medlemmen utför eller har utfört ett för klubben mycket hedervärt arbete – av idrottslig, PR-mässig, ekonomisk eller annan art. Solvikingarnas senast utnämnda hedersmedlem är Lena Linder, som på årsmötet den 21 februari 2018 fick den ärofulla utmärkelsen. Läs ner här!

Tidigare hedersmedlemmar är Frank Brodin (2017) Bibbi Lind (2014), Gunnar Olsson (2011), Bengt Andersson, Lennart Bengtsson, Kurt Karlsson, Herbert Larsson, Alf Spångberg och Erik Östbye.

Årets Solviking

Klubbens näst högsta utmärkelse efter hedersmedlem är utmärkelsen Årets Solviking. I samband med årsstämman utses vanligtvis två medlemmar som är extra värda att uppmärksamma för prestationer och/eller insatser för klubben under året, någon gång har tre medlemmar utsetts. Man kan normalt bara få priset en gång (även om undantag har gjorts).

De två utnämnda bildar efter årsmötet en kommitté med uppdrag att utnämna Årets Solviking nästkommande år.
Till kommittén väljer de själva in ytterligare en medlem. Alla Årets Solvikingar presenteras här till höger.