Träningarna startar upp igen!

Träning i klubbens regi igen på måndagar, tisdagar och torsdagar från och med vecka 6.

Med start från vecka 6 börjar vi med träningar igen. Det kommer se lite annorlunda ut då vi behöver följa de råd och restriktioner som gäller. Tränargruppen är i dagsläget inte heller fulltalig pga skador och andra åtaganden. Vi kommer att ha ledarledd träning måndag, tisdag och torsdag. Helgpassen kommer inte starta upp än.

Då rekommendationen är att träning ska ske i grupper om max 8 personer och tränargruppen inte är så stor att vi kan bemanna så många små grupper kommer vi behöva hjälp av er medlemmar. Vi har en gemensam samling kl 18 vid stugan. Tränare på plats informerar om innehållet i kvällens pass. Sedan delar vi upp oss i mindre grupper där någon eller några i den mindre gruppen tar ansvar för passet (det kommer alltså inte finnas med tränare i varje grupp). Det kommer också finnas förslag på plats man kan vara på så att grupperna sprider ut sig. Om du vill ta ansvar för en mindre grupp anmäl det till tränare på plats direkt när du kommer så går uppdelningen snabbt att göra.

Det är viktigt att vi fortsatt tänker på att hålla avstånd vid samlingen samt att man i den mån det går inte nyttjar stugan för ombyte och dusch.

/Tränargruppen


Kategori: Artikel Inlagd 2021-02-01 13:24 av Lisa Persson Uppdaterad 2021-04-20

Filtrera bland nyheterna

Kategori:
Skribent:
Månad:
År:
Ord i texten:
Välj sida: