Då kan man fika och basta i klubbstugan igen

Allt eftersom restriktionerna lyfts i samhället kan även restriktionerna i klubbens verksamhet lyftas. Här har vi samlat information vad gäller avvecklingsplanen för Solvikingarna.

Plan för avveckling av restriktioner - Solvikingarna

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Denna plan finns att läsa på Regeringens hemsida.

Styrelsen presenterar härmed en intern plan för Solvikingarna som följer Regeringens fem steg.

Notera att planen kan komma att förändras i vad gäller datum och innehåll.

Steg 1

Steg ett inleds den 1 juni och innebär bland annat:

  • Nya deltagartak införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser.
  • Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.
  • Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

Förändringar för Solvikingarna

Tävlingar får sedan 1 juni arrangeras med upp till 150 deltagare (inkl funktionärer). 

Inga förändringar i verksamheten i övrigt. Omklädningsrum, dusch och bastu ska fortsätt inte användas. Träningar hålls med grupper upp till 8 personer. Möten ska hållas digitalt, på distans.

Steg 2

Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat:

  • Deltagartak höjs för privata sammankomster samt ännu ett steg införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet.
  • Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort.
  • Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus.
  • Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Förändringar för Solvikingarna

Kravet på maximalt 10 personer i klubbstugan tas bort.

Man kan återigen ha fysiska möten och att tillåta fika i klubbstugan, om dessa kan genomföras utan risk för trängsel. 

Restriktionen kring storlek på träningsgrupper hävs. Även omklädningsrum, duschar och bastu får användas, om det kan ske utan risk för trängsel.

Städet som idag görs en gång i veckan, återgår till 2 gånger i veckan från och med augusti. 

Steg 3

Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Förändringar för Solvikingarna

Ingen förändring. 

Steg 4

Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Förändringar för Solvikingarna

Vi kan i och med detta arrangera tävlingar i den storlek vi är vana vid. Dock med vissa ändringar för att kunna hantera trängsel. 

Möjlighet att åter organisera läger och samåkningar till tävlingar etc.

Steg 5

Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet.

Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda.

Förändringar för Solvikingarna

Samtliga restriktioner hävs och anpassningar kan komma att lättas på i vad gäller våra större tävlingar.


Slutord

Styrelsen önskar att tillägga att vi ser positivt på att kunna öppna upp verksamheten mer men ber även alla medlemmar att även fortsättningsvis ha en god handhygien, var respektfull i samband med träningarna (inte sprida ut oss och att inte spotta och tömma näsan i grupp) och att stanna hemma vid förkylnings- och sjukdomssymptom.

Styrelsen 
2021-06-15


Kategori: Artikel Inlagd 2021-06-17 11:11 av Jonas Boman Uppdaterad 2021-06-17

Filtrera bland nyheterna

Kategori:
Skribent:
Månad:
År:
Ord i texten:
Välj sida: