Solvikingarnas årsmöte 2024 - anmäl dig

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålles detta år den 2 mars kl. 13:00 i Solvikingarnas klubbstuga.

Alla medlemmar är välkomna. Rösträtt har de medlemmar som betalat medlemsavgiften innan sista januari 2024.

Motioner/förslag ska vara inkomna till kansliet senast 4 veckor innan årsmötet, antingen med epost eller som brev. 

Årsmöteshandlingar anslås under fliken För medlemmar /Interna dokument senast 2 veckor innan årsmötet. 

I nuläget är förslag på föredragningslista, samma som nämns i Solvikingarnas stadgar, men den kan ändras beroende på om motioner/förslag inkommer.

Anmäl er här via hemsidan, alternativt kan du anmmäla dig via ett mejl till kansliet.

Denna kallelse kommer även finnas i klubbstugan.

Väl mött. 

Styrelsen


Kategori: Artikel Inlagd 2024-01-14 17:47 av Irene Carlensberg Uppdaterad 2024-02-11

Filtrera bland nyheterna

Kategori:
Skribent:
Månad:
År:
Ord i texten:
Välj sida: