Inofficiella Moss-KM 2007

Datum (d/m)
1/8
Plats
Ugglemossen
Start
19:00
Tävlingscentrum
Ugglemossen, långa spången, om osäker ring Tomas 0707-23 92 48 för vägbeskrivning
Baninformation
Medsols mosse- och bergslöpning, 3 varv (ca 9km) för män, och 2 varv (ca 6km) för kvinnor.
Nummerlappar
Utdelas vid tävlingscentrum.
Omklädning
I klubbstugan eller kom direkt.
Anmälan
Här på hemsidan, eller i klubbstugan på tävlingsdagen.
Vätska
Vid varvning och målgång.
Efteranmälan
18:00 i klubbstugan eller vid spången.
Resultat
På hemsidan och i klubbstugan.
Priser
Ära och berömmelse!
Allmän information
Samling 18:00 i klubbstugan eller kom direkt till spången en stund innan start. Gemensam start.
Upplysningar
Tomas Lindh 0707-23 92 48
Övrigt
Blött, kladdigt, underbart!
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
M9 km   
K6 km