KM 10 km terräng 2008

Datum (d/m)
16/9
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
Skogsmilen (10:an i Skatås)
Nummerlappar
Erhålls i klubbstugan
Omklädning
Klubbstugan
Anmälan
Anmäl er helst här på hemsidan. Går också att ringa till Kent på kansliet 031-21 15 89.
Vätska
Vid målgång
Sista anmälningsdag
16/9
Efteranmälan
OK då, men anmäl er helst på hemsidan.
Resultat
Anslås i stugan och här på hemsidan direkt efter tävling.
Priser
Plakett till alla klassegrare. Fås vid årets slut.
Allmän information
Öppet för icke medlemmar utom tävlan.
Upplysningar
Kansliet på 21 15 89.
Övrigt
Lättare än Lidingö
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K10 km   
K3510 km   
K4010 km   
K4510 km   
K5010 km   
K5510 km   
K6010 km   
K6510 km   
K7010 km   
K7510 km   
K utom tävlan10 km   
M10 km   
M3510 km   
M4010 km   
M4510 km   
M5010 km   
M5510 km   
M6010 km   
M6510 km   
M7010 km   
M7510 km   
M utom tävlan10 km