KM 5 km terräng 2012

Datum (d/m)
12/4
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
5:an Skatås
Nummerlappar
I klubbstugan
Omklädning
I klubbstugan
Anmälan
På hemsidan tom 11/4.
Vätska
Vid mål
Sista anmälningsdag
12/4
Efteranmälan
Anmäl er helst på hemsidan, det går dock att efteranmäla sig.
Resultat
I klubbstugan och på hemsidan en stund efter loppet.
Priser
Plaketter till segraren i varje klass (erhålls vid prisutdelning nästa år).
Upplysningar
Gunnar i klubbstugan på 21 15 89
Övrigt
Även icke solvikingar mycket välkomna! Avgift: 50:-
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K5 km   
K355 km   
K405 km   
K455 km   
K505 km   
K555 km   
K605 km   
K655 km   
K705 km   
K755 km   
K utom tävlan5 km 50 
M5 km   
M355 km   
M405 km   
M455 km   
M505 km   
M555 km   
M605 km   
M655 km   
M705 km   
M755 km   
M utom tävlan5 km 50