Inofficiella Back-KM 2012

Datum (d/m)
1/8
Plats
Ramberget
Start
19:00
Tävlingscentrum
Rambergets topp
Baninformation
Först-till-toppen Ramberget. Banlängd cirka 2km, mestadels uppför. Målet beläget 86 m.ö.h.
Nummerlappar
Utdelas på Rambergets topp.
Omklädning
Hemma.
Anmälan
Här på hemsidan eller vid tävlingscentrum. Gratis anmälan för alla.
Vätska
Vid målgång.
Sista anmälningsdag
1/8
Efteranmälan
Ja!
Resultat
På hemsidan och i klubbstugan.
Priser
Ära och chokladbit.
Allmän information
Samling 18:30 på Rambergets topp. Gemensam start.
Upplysningar
Gunnar i klubbstugan på 21 15 89.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K2 km   
M2 km