KM 10 km terräng 2012

Datum (d/m)
20/9
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
Ett varv på skatåsmilen
Nummerlappar
Hämtas i klubbstugan
Omklädning
I klubbstugan
Anmälan
Via hemsidan.
Vätska
Vid målgång
Sista anmälningsdag
18/9
Efteranmälan
Görs i klubbstugan innan tävlingsstart.
Resultat
Visas på hemsidan efter tävlingen.
Allmän information
Tävlingen är öppen för icke-medlemmar i klasserna utom tävlan. Pris 50 kr.
Upplysningar
Gunnar på kansliet på telefon 21 15 89.
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K10 km   
K3510 km   
K4010 km   
K4510 km   
K5010 km   
K5510 km   
K6010 km   
K6510 km   
K utom tävlan10 km   
M10 km   
M3510 km   
M4010 km   
M4510 km   
M5010 km   
M5510 km   
M6010 km   
M6510 km   
M utom tävlan10 km