KM 10 km terräng 2013

Datum (d/m)
19/9
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
Ett varv på skatåsmilen.
Nummerlappar
Hämtas i klubbstugan
Omklädning
I klubbstugan
Anmälan
På hemsidan
Vätska
Vid klubbstugan
Sista anmälningsdag
17/9
Efteranmälan
I klubbstugan från 17:00.
Resultat
Presenteras på hemsidan.
Allmän information
Tävlingen är öppen för icke-medlemmar i klasserna utom tävlan. Pris 50 kr.
Upplysningar
Gunnar i klubbstugan. 031-21 15 89
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K10 km18:0000
K3510 km18:0000
K4010 km18:0000
K4510 km18:0000
K5010 km18:0000
K5510 km18:0000
K6010 km18:0000
K6510 km18:0000
K utom tävlan10 km18:00500
M10 km18:0000
M3510 km18:0000
M4010 km18:0000
M4510 km18:0000
M5010 km18:0000
M5510 km18:0000
M6010 km18:0000
M6510 km18:0000
M7010 km18:0000
M utom tävlan10 km18:00500