Inofficiella Back-KM 2014

Datum (d/m)
6/8
Plats
Ramberget
Start
18:30 till start och 19:00 start
Tävlingscentrum
På toppen av Ramberget
Baninformation
Först-till-toppen av Ramberget. Banlängden är cirka 2km, mestadels uppför. Målet är beläget 86 m.ö.h.
Nummerlappar
På toppen av Ramberget
Omklädning
Kom ombytt!
Anmälan
På hemsidan. Tävlingen är gratis!
Vätska
Finns på Rambergets topp vid målgång.
Sista anmälningsdag
5/8
Efteranmälan
Begränsad. Anmäl er på hemsidan.
Resultat
Presenteras på hemsidan
Priser
Smaken av blod, svett och choklad!
Allmän information
Samling 18:30 på Rambergets topp för gemensam nerlöpning till start. Gemensam start. Klubben bjuder på bulle, banan och dricka efter målgång.
Upplysningar
Gunnar i klubbstugan på 21 15 89, eller KM-gruppen på 0727-142396
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K2 km19:0000
M2 km19:0000