Inofficiella Back-KM 2015

Datum (d/m)
5/8
Plats
Ramberget
Start
19:00
Tävlingscentrum
På Rambergets topp
Baninformation
Först-till-toppen av Ramberget. Banlängden är cirka 2km, mestadels uppför. Målet är beläget 86 m.ö.h
Nummerlappar
På Rambergets topp
Omklädning
Kom ombytt!
Anmälan
På hemsidan. Tävlingen är gratis.
Vätska
Serveras på Rambergets topp
Sista anmälningsdag
4/8
Efteranmälan
Begränsad. Anmäl er på hemsidan.
Resultat
Presenteras på hemsidan
Priser
Smaken av blod, svett och choklad!
Allmän information
Samling 18:30 på Rambergets topp för gemensam nerlöpning till start. Gemensam start. Vi bjuder på bulle, banan och dricka efter målgång.
Upplysningar
Gunnar i klubbstugan på 21 15 89, eller KM-gruppen på 0727-142396
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K2 km 00
M2 km 00