Inofficiella Back-KM 2020

Datum (d/m)
19/8
Plats
Ramberget
Start
19:00 (eller kanske några minuter tidigare) går starten på Gamla Rambergsvägen 38, det är dock samling vid toppen 18:45 för gemensam nedlöpning till start.
Tävlingscentrum
På Rambergets topp på centrala Hisingen. Infart Panoramavägen. Bommarna upp till Ramberget låses från 18:30 så det blir att gå eller cykla upp. Bilburna får hitta p-plats nedanför berget.
Baninformation
Start vid lyktstolpen Gamla Rambergsvägen 38 (utanför företaget Sting AB) på nedanför Rambergets sydsida. Banlängden är cirka 2,1 km, mestadels uppför, dock finns det tre ställen längs banan där det faktiskt går nedför. Målet är beläget 86 meter över havet. Totalt är det ungefär 90 höjdmeter, som skall klaras av. Löpväg är Gamla Rambergsvägen, cykelbanan längs Herkulesgatan, upp för Rambergsvägen (se upp för bilar). När backen är slut och Rambergsvägen svänger åt väster kan du ta trottoaren. Upp för Panoramavägen och den slingrar sig uppåt länge. Håll höger i korsningen och spring i färdriktningen för bilar. En kort nedförsbacke fortsätt längs parkeringen. Nästan nära toppen svänger du vänster upp till monumentet och målgång. Notera att målgång sker genom att slå handen försiktigt i stenmonumentet på toppen.
Anmälningsavgift
Gratis
Nummerlappar
Utdelas vid Ramberget topp vid monumentet, efter 18:15
Omklädning
Kom omklädd.
Anmälan
Klicka på anmälan här uppe till höger. Obligatorisk föranmälan. Max 40 löpare.
Vätska
I år får alla deltagare ta med sig egen vätska!
Sista anmälningsdag
19/8
Efteranmälan
Nej
Resultat
Kommer på hemsidan.
Upplysningar
Tävlingsledning 0706-02 07 23
Klubbmästerskap
Nej
Noggrannhet i resultat
Hela sekunder

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K2 km 00
M2 km 00