Inofficiella Back-KM 2022

Datum (d/m)
31/8
Plats
Ramberget
Start
19:00
Tävlingscentrum
På Rambergets topp på centrala Hisingen. Infart Panoramavägen. Bommarna upp till Ramberget låses från 18:30 så det blir att gå eller cykla upp. Bilburna får hitta p-plats nedanför berget.
Baninformation
Start vid lyktstolpen Gamla Rambergsvägen 38 (utanför företaget Sting AB) på nedanför Rambergets sydsida. Banlängden är cirka 2,1 km, mestadels uppför, dock finns det tre ställen längs banan där det faktiskt går nedför. Målet är beläget 86 meter över havet. Totalt är det ungefär 90 höjdmeter, som skall klaras av. Löpväg är Gamla Rambergsvägen, cykelbanan längs Herkulesgatan, upp för Rambergsvägen (se upp för bilar). När backen är slut och Rambergsvägen svänger åt väster kan du ta trottoaren. Upp för Panoramavägen och den slingrar sig uppåt länge. Håll höger i korsningen och spring i färdriktningen för bilar. En kort nedförsbacke fortsätt längs parkeringen. Nästan nära toppen svänger du vänster upp till monumentet och målgång. Notera att målgång sker genom att slå handen försiktigt i stenmonumentet på toppen.
Anmälningsavgift
Gratis
Nummerlappar
Utdelas vid Ramberget topp vid monumentet, efter 18:15
Omklädning
Kom omklädd
Anmälan
Klicka på anmälan här uppe till höger.
Vätska
Vid målgång
Sista anmälningsdag
31/8
Efteranmälan
Ja, men anmäl er helst innan.
Resultat
På hemsidan
Priser
Fin utsikt!
Upplysningar
Tävlingsledning 0706-02 07 23
Klubbmästerskap
Nej
Noggrannhet i resultat
Hela sekunder

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K2 km 00
M2 km 00