KM 10 km terräng 2005

Datum (d/m)
12/4
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
10:an i Skatås
Nummerlappar
Fås i klubbstugan
Omklädning
Klubbstugan
Anmälan
Anmäl er helst här på hemsidan. Går också att ringa till Kent på kanliet 031-21 15 89.
Vätska
Vid målgång
Efteranmälan
Senast 17:30 i klubbstugan.
Resultat
Anslås i stugan och här på hemsidan direkt efter tävling.
Priser
Plakett till alla klassegrare. Fås vid årsmötet.
Allmän information
Icke medlemmar betalar 30:- vid start eller på postgiro. Icke medlemmar deltar utom tävlan men får officiellt resultat.
Upplysningar
Kansliet på 031-211589.
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K10 km18:00  
K3510 km18:00  
K4010 km18:00  
K4510 km18:00  
K5010 km18:00  
K5510 km18:00  
K6010 km18:00  
K6510 km18:00  
K utom tävlan10 km18:0030 
M10 km18:00  
M3510 km18:00  
M4010 km18:00  
M4510 km18:00  
M5010 km18:00  
M5510 km18:00  
M6010 km18:00  
M6510 km18:00  
M7010 km18:00  
M7510 km18:00  
M utom tävlan10 km18:0030