KM 5 km terräng 2005

Datum (d/m)
4/10
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
5:an i Skatås
Nummerlappar
Fås i klubbstugan
Omklädning
Klubbstugan
Anmälan
Anmäl er helst här på hemsidan. Går också att ringa till Kent på kanliet 031-21 15 89
Vätska
Vid målgång
Efteranmälan
Senast 17:30 i klubbstugan.
Resultat
Anslås i stugan och här på hemsidan direkt efter tävling.
Priser
Plakett till alla klassegrare. Fås vid årsmötet.
Allmän information
Icke medlemmar betalar 30:- vid start eller på postgiro.
Icke medlemmar deltar utom tävlan men får officiellt resultat.
Upplysningar
Kansliet på 031-211589.
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K5 km18:00  
K355 km18:00  
K405 km18:00  
K455 km18:00  
K505 km18:00  
K555 km18:00  
K605 km18:00  
K655 km18:00  
K utom tävlan5 km18:0030 
M5 km18:00  
M355 km18:00  
M405 km18:00  
M455 km18:00  
M505 km18:00  
M555 km18:00  
M605 km18:00  
M655 km18:00  
M utom tävlan5 km18:0030