Tränargruppen

Tränargruppen är permanent arbetsgrupp som består av totalt 14 tränare. Det är vi som svarar för att genomföra klubbens träningspass  måndag, tisdag, torsdag, lördag och söndag. Vi håller också i träningen i samband med Göteborgsvarvet (i Skatås). Därutöver ordnar vi två träningsläger per år samt minst tre långpass på andra ställen än i Skatås. 

Vi lägger stor vikt vid att ha välutbildade tränare. Förbundet har lagt om sin utbildning och våra tränare kommer nu med start 2017 att gå igenom först en utbildning till certifierad löpledare och därefter en utbildning till certifierad löptränare. Många av tränare har redan förbundets tidigare steg 1 och 2 utbildningar i bagaget. Några gånger per år försöker vi också ta in externa tränare och/eller föredraghållare som kan tillföra ny kunskap och inspiration. 

Under 2017 har vi fördelat ansvaret i gruppen enligt nedan. 

Samordnare och huvudansvariga: Elisabeth Björk Brämberg och Anders Bogelius 
- Budget
- Schemaläggning och bemanning av träningspass
- Tränarmöten
- Utbildningsfrågor
- Rapportering till styrelsen

Träningsprogram: Anders Bogelius 

Vårläger: Anders Bogelius och Lena Linder

Höstläger: Lena Linder och Thor Wahlberg

Göteborgsvarvsträning: Ingemar Svensson, Bengt-Åke Andersson och Anders Kadmark.

Om du vill skriva till tränargruppen så når du oss på mailadress coach@solvikingarna.se.

Solvikingarna
Skatås Motionscentral
416 55 GÖTEBORG
Telefon: 031-21 15 89
E-postadress till kansliet:
Plusgiro: 52 47 86-1
(för Sylvesterloppet: 46 55 814-4)