Vårtävling 16/32km 2007

Datum (d/m)
24/3
Plats
Skatås
Start
Vid Grus-8:ans start
11:00 för 16 km
10:00 för 32 km
Tävlingscentrum
Solvikingarnas klubbstuga, nr 17 i Skatås
Baninformation
Grus-8:an i Skatås två eller fyra varv beroende på sträcka.
Nummerlappar
Hämtas i Solvikingarnas klubbstuga (nr.17) senast 30 min före start.
Omklädning
I mån av plats erbjuder vi vår klubbstuga. När den är full finns hänvisning anslaget vid nummerlapps-utdelningen.
Anmälan
Anmälningsavgiften är 50 kr/sträcka. Du som deltagit i någon annan av våra tävlingar de senaste åren är registrerad i vår databas och kan enkelt anmäla dig direkt på vår hemsida: www.solvikingarna.se. Du som inte redan är registrerad kan göra det nu. Du kan också skicka fax på 031-846333 eller sätta in anmälningsavgift på plusgiro 524786-1, ange då namn, adress, födelseår, klubb samt vilka sträckor du vill springa. Anmälan är giltig först då pengar kommit in. Om du betalar via internet så ange det ID-nummer du fick vid anmälan på hemsidan. Betalning skall vara oss tillhanda senast 19 mars.
Vätska
Serveras vid målet vid varje varvning.
Efteranmälan
Kan ske senast 40 min före start mot en extra avgift på 20 kr.
Resultat
Anslås i vår klubbstuga snarast efter målgång. Resultaten kommer att återfinnas på vår hemsida www.solvikingarna.se.
Priser
Priser till de främsta i samtliga klasser. Pris dessutom till de sammanlagt främsta löparna på 8 km och 16 km.
Allmän information
Det finns risk för halt underlag. Deltagande sker på egen risk.
Upplysningar
Solvikingarnas kansli: Tel. 031-21 15 89 (dagtid+tel.svarare) Fax: 031-84 63 33, E-post: kansli@solvikingarna.se
Övrigt
I händelse av snö eller extrem halka förbehåller vi oss rätten att ställa in hela eller delar av tävlingen.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K16 km11:005020
M16 km11:005020
K32 km10:005020
M32 km10:005020