Vårtävling 16/32km 2009

Datum (d/m)
28/3
Plats
Skatås
Start
Vid Grus-8:ans start
11:00 för 16 km
10:00 för 32 km
Tävlingscentrum
Solvikingarnas klubbstuga, nr 17 i Skatås.
Baninformation
Grus-8:an i Skatås två eller fyra varv beroende på sträcka.
Nummerlappar
Hämtas i Solvikingarnas klubbstuga (nr.17) senast 30 min före start.
Omklädning
I mån av plats erbjuder vi vår klubbstuga. När den är full finns hänvisning anslaget vid nummerlapps-utdelningen.
Anmälan
Anmälningsavgiften är 70 kr. Anmäl dig genom att klicka på Anmäl mig ovan. Du kan också skicka fax på 031-846333 eller sätta in anmälningsavgift på plusgiro 524786-1, ange då namn, adress, födelseår, klubb samt vilken sträcka du vill springa. Anmälan är giltig först då pengar kommit in. Om du betalar via internet så ange det ID-nummer du fick vid anmälan på hemsidan. Betalning skall vara oss tillhanda senast 23 mars.
Vätska
Serveras vid målet vid varje varvning.
Sista anmälningsdag
2009-03-23
Efteranmälan
Kan ske senast 45 min före start mot en extra avgift på 30 kr.
Resultat
Anslås i vår klubbstuga snarast efter målgång. Resultaten kommer att återfinnas här på hemsidan strax efter tävlingen.
Priser
Priser till de främsta i samtliga klasser. Pris dessutom till de sammanlagt främsta löparna på 8 km och 16 km.
Allmän information
Det finns risk för halt underlag. Deltagande sker på egen risk.
Maxtid för loppet: 2:30 (16 km) och 3:30 (32 km)
Upplysningar
Solvikingarnas kansli: Tel. 031-21 15 89 (dagtid+tel.svarare) Fax: 031-84 63 33, E-post: kansli@solvikingarna.se
Övrigt
I händelse av snö eller extrem halka förbehåller vi oss rätten att ställa in hela eller delar av tävlingen.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K16 km11:007030
M16 km11:007030
K32 km10:007030
M32 km10:007030