Vårtävling 8km 2010

Datum (d/m)
13/3
Plats
Skatås
Start
Vid Grus-8:ans start
11:00 för 8 km
10:30 för 3,1 km
Tävlingscentrum
Solvikingarnas klubbstuga, nr 17 i Skatås
Baninformation
Grus-8:an i Skatås ett varv.
Ungdomarna springer en vändpunktsbana.
Nummerlappar
Hämtas i Solvikingarnas klubbstuga (nr.17) senast 30 min före start.
Omklädning
I mån av plats erbjuder vi vår klubbstuga. När den är full finns hänvisning anslaget vid nummerlapps-utdelningen.
Anmälan
Anmälningsavgiften är 70 kr. Ungdomar 50kr. Anmäl dig genom att klicka på Anmäl mig ovan eller direktanmälan i Solvikingarnas klubbstuga nr 17 i Skatås, vardagar 12-16.
Sista anmälningsdag är den 7 mars. Betala in anmälningsavgift på plusgiro 524786-1 och ange det ID-nummer du fick vid anmälan på hemsidan.

Anmälan är inte giltig innan avgiften är inbetald. Är inte avgiften betald vid sista betalningsdatum tas avgift motsvarande efteranmälan ut vid nummerlappsutdelningen.

Avanmälan:
Du kan endast få din avgift tillbaka om du tecknat avbeställningsförsäkringen Startklar från Folksam.
Vätska
Serveras vid målet.
Sista anmälningsdag
2010-03-08
Efteranmälan
Kan ske senast 45 min före start mot en extra avgift på 30 kr.
Resultat
Anslås i vår klubbstuga snarast efter målgång. Resultaten kommer att återfinnas här på hemsidan strax efter tävlingen.
Priser
Priser till de främsta i samtliga klasser. Pris dessutom till de sammanlagt främsta löparna på 8 km och 16 km.
Allmän information
Det finns risk för halt underlag. Deltagande sker på egen risk.
Upplysningar
Solvikingarnas kansli: Tel. 031-21 15 89 (dagtid+tel.svarare) Fax: 031-84 63 33, E-post: kansli@solvikingarna.se
Övrigt
I händelse av snö eller extrem halka förbehåller vi oss rätten att ställa in hela eller delar av tävlingen.

De uppgifter du lämnar i samband med anmälan kan komma att användas vid framtida tävlingsinbjudningar från Solvikingarna. De kommer ej att spridas vidare. Namn, födelseår och klubb/ort kommer att presenteras i start- och resultatlistor som publiceras öppet på internet. Även fotografering kan ske vid tävlingar där bilderna identifieras via startnummet.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K8 km11:007030
M8 km11:007030
F153,1 km10:305030
F133,1 km10:305030
F113,1 km10:305030
P153,1 km10:305030
P133,1 km10:305030
P113,1 km10:305030