Göteborg Marathon 2010

Datum (d/m)
9/10
Plats
Slottsskogsvallen
Start
På Slottsskogsvallen 11:00
Tävlingscentrum
Slottsskogsvallen.
Spårvagnshållplats: Marklandsgatan. Planera med resrobot.se
Med bil kör mot "Högsbohöjd" från Dag Hammarsköldsleden, Älvsborgsbron eller Oscarsleden. Vallen ligger strax öster om Högsbohöjd. Kartlänk
Baninformation
Löpvänlig vändpunktsbana där marathonlöparna springer två varv. Banan följer cykelbanan utmed Säröleden rakt söderut till vändpunkten vid båtuppläggningsplatsen vid Stora Amundön (kartlänk) och är i stort sett bilfri.
Banan är markerad varje km.
För banprofil klicka här (1 eller 2 varv).
Banan är kontrollmätt av Förbundsbanmätare Mattias Carlsson 2007.
Nummerlappar
Hämtas i Friidrottens hus mellan kl. 9.00-10.30.
Omklädning
På Slottsskogsvallen.
Anmälan
Enklast anmäler du dig genom att klicka på länken Anmäl mig ovan.
Alternativt göres anmälan på PG-talong. Ange namn, adress, födelseår samt klubbtillhörighet (tävlingsklass). Anmälningsavgiften på 200 kr betalas på PG 524786-1 (Solvikingarna). Vid betalning ange id-numret du fick vid anmälan på hemsidan.
För maratonloppet gäller att deltagare i tävlingsklass (ej motion) ska vara medlem i klubb ansluten till Svenska friidrottsförbundet alternativt klubb ansluten till friidrottsförbund i annat land.
För deltagande i DM skall klubben även vara ansluten till Göteborgs friidrottsförbund.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 27 september.

Anmälan är inte giltig innan avgiften är inbetald. Är inte avgiften betald vid sista betalningsdatum tas avgift motsvarande efteranmälan ut vid nummerlappsutdelningen.

Namnändring:
Namnändring kan göras fram till en timme före start till en kostnad av 100 kr förutsatt att anmälningsavgiften är betald. Du som tar över en startplats måste kunna styrka att den andra parten går med på att lämna över sin startplats.

Avanmälan:
Du kan endast få din avgift tillbaka om du tecknat avbeställningsförsäkringen Startklar från Folksam.
Vätska
Serveras var 4:e km i form av vatten, saft och sportdryck. Efter 21 km även Cola och kaffe samt efter målgång en smörgås.
Sista anmälningsdag
2010-09-30
Efteranmälan
Kan ske i Friidrottens hus fram till 30 minuter före start mot en extra avgift på: 100 kr.
Endast kontant betalning, ej kort.
Resultat
Resultaten återfinns på plats under loppet samt på www.solvikingarna.se på kvällen efter loppet.
Priser
Priser till de främsta i varje tävlingsklass. Utlottning av priser i samtliga motionsklasser. Medalj till samtliga fullföljande i varje lopp.
OBS c:a tider för prisutdelning: Halvmarathon kl. 13 (H), kl. 13.10 (D). Marathon klockan 15:00.
Allmän information
Nyhet: chiptidtagning med mellantid vid varvning på maraton.
Ingen trängsel på flack bilfri bana utmed kusten.
Slå din egen halvmarathontid från Göteborgsvarvet.
Värdesaksinlämning i anslutning till Slottsskogsvallens omklädningsrum.
DM över marathondistans för Seniorer och Veteraner.
Maxtid: På marathon, 5h 30min (2:45 vid varvning).
Förslag för övernattning: Slottsskogens vandrarhem
Diskutera gärna loppet på Funbeat.se, Jogg.se, Puls.se eller i Solvikingarnas gästbok.
Upplysningar
Solvikingarnas kansli tel. 031-211589, fax. 031-846333, e-post: kansli@solvikingarna.se.
Övrigt
Svenska friidrottsförbundets regler gäller. Du deltar på eget ansvar.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K elitMarathon11:00200100
K35Marathon11:00200100
K40Marathon11:00200100
K45Marathon11:00200100
K50Marathon11:00200100
K55Marathon11:00200100
K60Marathon11:00200100
K65Marathon11:00200100
K70Marathon11:00200100
K motionMarathon11:00200100
M elitMarathon11:00200100
M35Marathon11:00200100
M40Marathon11:00200100
M45Marathon11:00200100
M50Marathon11:00200100
M55Marathon11:00200100
M60Marathon11:00200100
M65Marathon11:00200100
M70Marathon11:00200100
M motionMarathon11:00200100
KHalvmarathon11:00200100
MHalvmarathon11:00200100