Vårtävling 8km 2012

Datum (d/m)
17/3
Plats
Skatås
Start
Vid Grus-8:ans start
11:00 för 8 km
10:30 för 3,1 km
Tävlingscentrum
Solvikingarnas klubbstuga, nr 17 i Skatås
Baninformation
Grus-8:an i Skatås ett varv. (Kontrollmätt till 7777 meter)
Ungdomarna springer en vändpunktsbana.
Nummerlappar
Hämtas i Solvikingarnas klubbstuga (nr.17) senast 30 min före start.
Omklädning
I mån av plats erbjuder vi vår klubbstuga. När den är full finns hänvisning anslaget vid nummerlapps-utdelningen.
Anmälan
Anmälningsavgiften är 70 kr. Ungdomar 50kr. Anmäl dig genom att klicka på Anmäl mig ovan eller direktanmälan i Solvikingarnas klubbstuga nr 17 i Skatås, (bemannad måndag, tisdag och torsdag på eftermiddagarna).
Sista anmälningsdag är den 10 mars. Betala in anmälningsavgift på plusgiro 524786-1 och ange det ID-nummer du fick vid anmälan på hemsidan.

Anmälan är inte giltig innan avgiften är inbetald. Är inte avgiften betald vid sista betalningsdatum tas avgift motsvarande efteranmälan ut vid nummerlappsutdelningen.

Avanmälan:
Du kan endast få din avgift tillbaka om du tecknat avbeställningsförsäkringen Startklar från Folksam.
Vätska
Serveras vid målet.
Sista anmälningsdag
2012-03-12
Efteranmälan
Kan ske senast 45 min före start mot en extra avgift på 30 kr.
Resultat
Anslås i vår klubbstuga snarast efter målgång. Resultaten kommer att återfinnas här på hemsidan strax efter tävlingen.
Priser
Priser till de främsta i samtliga klasser. Pris dessutom till de sammanlagt främsta löparna på 8 km och 16 km.
Allmän information
Det finns risk för halt underlag. Deltagande sker på egen risk.
Upplysningar
Solvikingarnas kansli: Tel. 031-21 15 89 (bemannad eller tel.svarare), E-post: kansli@solvikingarna.se
Övrigt
I händelse av snö eller extrem halka förbehåller vi oss rätten att ställa in hela eller delar av tävlingen.

De uppgifter du lämnar i samband med anmälan kan komma att användas vid framtida tävlingsinbjudningar från Solvikingarna. De kommer ej att spridas vidare. Namn, födelseår och klubb/ort kommer att presenteras i start- och resultatlistor som publiceras öppet på internet. Även fotografering kan ske vid tävlingar där bilderna identifieras via startnummet och visas på Solvikingarnas hemsida.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K8 km11:007030
M8 km11:007030
F153,1 km10:305030
F133,1 km10:305030
F113,1 km10:305030
P153,1 km10:305030
P133,1 km10:305030
P113,1 km10:305030