Göteborg Marathon 2003

Datum (d/m)
11/10
Plats
Slottsskogsvallen
Start
På Slottsskogsvallen.   Samtliga starter kl. 11.00 OBS!                     Information in English
Baninformation
Banan är en flack och löpvänlig vändpunktsbana där marathonlöparna springer två varv. Start och mål på Slotts-skogsvallen. Banan följer cykelbanan söderut till vändpunkten vid båtuppläggningsplatsen, Stora Amundön. Banan är i stort sett bilfri. Banan är markerad varje km upp till 5 km och därefter var 5:e km.
Nummerlappar
Hämtas på Slottsskogsvallen mellan kl. 9.00-10.30. Halvmarathonlöparna bär även markering baktill (underlättar för marathonlöparna vid gemensam start)
Omklädning
På Slottsskogsvallen
Anmälan
Göres företrädesvis på www.solvikingarna.com, vilket premieras med en lägre startavgift (-30kr). Anmälnings-avgiften betalas på pg. 524786-1 (Solvikingarna). Alternativt göres anmälan på pg. talongen. Ange namn, adress, födelseår samt klubbtillhörighet (tävlingsklass). För marathonloppet gäller att deltagare i tävlingsklass (ej motion) ska vara medlem i klubb ansluten till Svenska friidrottförbundet. För deltagande i DM skall klubben även vara ansluten till Göteborgs friidrottsförbund. Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 29 september 2003.
Vätska
Serveras var 4:e km i form av vatten och saft. Efter målgång och efter 21km serveras även Cola och kaffe.
Efteranmälan
Kan ske fram till en timme före start mot en extra avgift på 20kr.
Resultat
Resultaten återfinns på www.solvikingarna.com samt på www.marathon.se.
Priser
Priser till de främsta i varje tävlingsklass (marathon) samt i halvmarathon. Utlottning av priser i samtliga motionsklasser. Prisutdelning på Slottsskogsvallen, snarast efter respektive lopp. Minnesplakett till samtliga fullföljande.
Allmän information
Spring utmed den vackra kustlinjen förbi Hovås ut till Stora Amundön. Start och mål på anrika Slottsskogsvallen. Flack och lättsprungen vändpunktsbana. Maxtid generösa 5h30min. DM för Göteborg.
Upplysningar
Solvikingarnas kansli tel. 031-211589, fax. 031-846333, e-post: kansli@solvikingarna.com
Övrigt
Svenska friidrottsförbundets regler gäller. Du deltar på eget ansvar.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K elitMarathon11:0015050
K35Marathon11:0015050
K40Marathon11:0015050
K45Marathon11:0015050
K50Marathon11:0015050
K55Marathon11:0015050
K60Marathon11:0015050
K65Marathon11:0015050
K motionMarathon11:0015050
M elitMarathon11:0015050
M35Marathon11:0015050
M40Marathon11:0015050
M45Marathon11:0015050
M50Marathon11:0015050
M55Marathon11:0015050
M60Marathon11:0015050
M65Marathon11:0015050
M motionMarathon11:0015050
KHalvmarathon11:0015050
MHalvmarathon11:0015050