Vårtävling 16/32km 2005

Datum (d/m)
19/3
Plats
Skatås
Start
Vid “Grus 8:ans start”. 11:00 för 16 km, 10:00 för 32 km
Tävlingscentrum
Solvikingarnas klubbstuga (nr 17) i Skatås.
Baninformation
“Grus 8:an” i Skatås två eller fyra varv beroende på sträcka.
Nummerlappar
Hämtas i Solvikingarnas klubbstuga (nr.17) senast 30 min före start.
Omklädning
I mån av plats erbjuder vi vår klubbstuga. När den är full finns hänvisning anslaget vid nummerlapps-utdelningen.
Anmälan
Anmälningsavgiften är 50 kr/sträcka. Göres företrädesvis på vår hemsida: www.solvikingarna.com. Anmälningsavgiften betalas på postgiro 524786-1. Alternativt göres anmälan på postgirotalong. Ange namn, adress, födelseår, klubb samt vilken sträcka du vill springa. Det är viktigt att du anger ‘Vårtävlingarna’ på talongen. Anmälan kan även ske i Solvikingarnas klubbstuga, nr. 17, Skatås, mån-fre kl. 10.00-16.00. Betalning ska vara oss tillhanda senast måndagen den 13 mars. Om du betalar via internet så ange det id-nummer du fick vid anmälan på hemsidan eller det som anges på den förtryckta pg-blanketten.
Vätska
Serveras vid målet för varje varv.
Efteranmälan
Kan ske senast 40 min före start mot en extra avgift på 20 kr.
Resultat
Anslås i vår klubbstuga snarast efter målgång. Resultaten kommer att återfinnas på vår hemsida www.solvikingarna.com.
Priser
Priser till de främsta i samtliga klasser. Pris dessutom till de sammanlagt främsta löparna på 8 km och 16 km.
Upplysningar
Solvikingarnas kansli: Tel. 031-21 15 89 (dagtid+tel.svarare) Fax: 031-84 63 33, E-post: kansli@solvikingarna.com
Övrigt
I händelse av snö eller extrem halka förbehåller vi oss rätten att ställa in hela eller delar av tävlingen.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K16 km11:005020
M16 km11:005020
K32 km10:005020
M32 km10:005020