Göteborg Marathon 2005

Datum (d/m)
8/10
Plats
Slottsskogsvallen
Start
Samtliga starter kl. 11.00 OBS!
Tävlingscentrum
Slottsskogsvallen.
Spårvagnshållplats Marklandsgatan.
Med bil kör mot "Högsbohöjd" från Dag Hammarsköldsleden eller Älvsborgsbron eller Oscarsleden. Vallen ligger strax öster om Högsbohöjd.
Baninformation
Löpvänlig vändpunktsbana där marathonlöparna springer två varv.
Start och mål på Slottsskogsvallen. Banan följer cykelbanan utmed Säröleden söderut till vändpunkten vid båtuppläggningsplatsen vid Stora Amundön och är i stort sett bilfri.
Banan är markerad varje km upp till 5 km och därefter var 5:e km.
För banprofil klicka här(1 eller 2 varv).
Nummerlappar
Hämtas på Slottsskogsvallen mellan kl. 9.00-10.30.
Halvmarathonlöparna bär även markering baktill (underlättar för marathonlöparna vid gemensam start).
Omklädning
På Slottsskogsvallen.
Anmälan
Göres företrädesvis på www.solvikingarna.com. Anmälningsavgiften på 170kr betalas på pg. 524786-1 (Solvikingarna). Alternativt göres anmälan på pg.-talong. Ange namn, adress, födelseår samt klubbtillhörighet (tävlingsklass).
Om du betalar via internet så ange id-numret du fick vid anmälan på hemsidan.
För marathonloppet gäller att deltagare i tävlingsklass (ej motion) ska vara medlem i klubb ansluten till Svenska friidrottsförbundet. För deltagande i DM skall klubben även vara ansluten till Göteborgs friidrottsförbund.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 26 september 2005.
Vätska
Serveras var 4:e km i form av vatten och saft. Efter målgång och efter 21 km serveras även Cola och kaffe och en smörgås.
Efteranmälan
Kan ske fram till 30 minuter före start mot en extra avgift på 50 kr.
Resultat
Resultaten anslås vid Slottsskogsvallen samt publiceras på www.solvikingarna.com samt på Marathon.se.
Priser
Priser till de främsta i varje tävlingsklass (marathon) samt till de främsta i halvmarathon. Utlottning av priser i samtliga motionsklasser. Minnesplakett till samtliga fullföljande i varje lopp.
Prisutdelning på Slottsskogsvallen. OBS c:a tider: Halvmarathon kl. 13 (H), kl. 13.10 (D). Marathon H-seniorer/H35 kl. 14.30, D-seniorer/D35 kl. 15.15. Åldersklasser efterhand.
Allmän information
DM över marathondistans för Seniorer och Veteraner.
Ingen trängsel på flack bilfri bana utmed kusten.
Slå din egen halvmarathontid från Göteborgsvarvet.
Känn på banan inför Veteran-SM 2006!!
Upplysningar
Solvikingarnas kansli tel. 031-211589, fax. 031-846333, e-post: kansli@solvikingarna.com.
Övrigt
Svenska friidrottsförbundets regler gäller. Du deltar på eget ansvar.
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
KMarathon11:0017050
K35Marathon11:0017050
K40Marathon11:0017050
K45Marathon11:0017050
K50Marathon11:0017050
K55Marathon11:0017050
K60Marathon11:0017050
K65Marathon11:0017050
K motionMarathon11:0017050
MMarathon11:0017050
M35Marathon11:0017050
M40Marathon11:0017050
M45Marathon11:0017050
M50Marathon11:0017050
M55Marathon11:0017050
M60Marathon11:0017050
M65Marathon11:0017050
M motionMarathon11:0017050
KHalvmarathon11:0017050
MHalvmarathon11:0017050